Triển khai thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

TQĐT - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị 10547 về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018, ngày 16-01-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 133 chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu ý nghĩa và tác dụng của việc trồng cây, trồng rừng, mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác động của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018.

Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; phát động các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học và nhân dân tích cực tham gia Tết trồng cây, trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng. Thời gian tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 23-02-2018 (tức ngày mùng 8 Tết Nguyên đán). Việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây phải hiệu quả, tránh hình thức. Sau khi trồng, phải kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ, đảm bảo cây sinh trưởng tốt. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: UBND huyện Sơn Dương chủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tập trung của tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Tết trồng cây trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền về Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất và việc thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2018; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị 10547 ngày 20-12-2017, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố thực hiện tốt Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

Thiết nghĩ tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân đều phải tích cực tham gia Tết Trồng cây Xuân Mậu tuất 2018, tham gia trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng nhằm chung tay bảo vệ môi trường trong bối cảnh trái đất có xu hướng nóng lên, biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng đe dọa cuộc sống của con người trên trái đất, thiết thực và trách nhiệm thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia Tết trồng cây của Bác Hồ kính yêu.
 

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục