Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, bảo vệ rừng ở Chiêm Hóa

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, bảo vệ rừng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Tuyên Quang: Na Hang phòng cháy, chữa cháy rừng

Huyện Na Hang (Tuyên Quang) tập trung đẩy mạnh và tăng cường chỉ đạo các địa phương trong huyện, nhất là những địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt các ...

Nhịp sống nơi đại ngàn

Ở nơi màu xanh hút tầm mắt, cái tâm của người làng Khuổi Bốc, Bản Khẻ, Khuôn Nà, Minh Lợi, Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn sáng tỏ khi quyết ...

Tân An phát triển kinh tế lâm nghiệp

Xã Tân An (Chiêm Hóa) đã tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích đất lâm nghiệp lớn để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, từ đó tạo ...

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Làm tốt chính sách bảo vệ và phát triển vốn rừng trở thành nền tảng quan trọng để Tuyên Quang bứt phá, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong ...