,

Lâm nghiệp

Huyện Sơn Dương hơn 20 ha cây keo bị bệnh chết héo

Qua điều tra của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Dương, hiện nay trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh chết héo gây hại trên cây keo. Bệnh chết héo cây keo gây hại chủ yếu trên những vùng keo nguyên liệu từ 1 đến 3 năm tuổi, trên diện tích rừng trồng chu kỳ thứ 2, thứ 3. Bệnh chết héo cây Keo do nấm Ceratocytis manginecans gây ra, đây là bệnh hại nguy hiểm gây thiệt hại rất lớn trong sản xuất keo nguyên liệu. Tại thời điểm hiện tại diện tích nhiễm bệnh trên 20 ha với tỉ lệ phổ biến 15 - 20 %, cục bộ trên 50 % tại các xã Tân Trào, Trung Yên...

Hiệu quả từ một nghị quyết hợp lòng dân

Hàng nghìn hộ gia đình có thêm nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp. Chất lượng gỗ rừng trồng và thu nhập của người trồng rừng đều ...

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2023

Vụ trồng rừng năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng trên 10.000 ha. Thời điểm này, các đơn vị, địa phương đã chủ động, nỗ lực triển khai các giải ...