Tập huấn mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông (ITWOOD) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình

Thực hiện nội dung ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang với Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 24/11/2021, tại Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, Trung tâm kinh tế Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)”, dự án do Chương trình FAO-EU-FLEGT, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ.

Bảo vệ rừng bằng công nghệ

Không còn câu chuyện rừng cháy nửa ngày cán bộ kiểm lâm mới biết; không còn câu chuyện phải mang dao đi mở đường tuần rừng, lực lượng kiểm lâm giờ ...

Cơ hội cho ngành lâm nghiệp phát triển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký kết chương trình hợp tác phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt ...