Chiêm Hóa - Gieo ươm cây giống chuẩn bị cho công tác trồng rừng 2022

Để chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2022, hiện nay Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa và các vườn ươm trên địa bàn huyện đang tích cực chuẩn bị tốt mọi điều kiện như mặt bằng làm vườn ươm, đóng bầu và gieo ươm cây giống bảo đảm đúng kế hoạch.

Bảo vệ những cánh rừng đặc dụng

Những cánh rừng đặc dụng với nhiều loài gỗ quý hiếm hàng trăm năm tuổi là tài sản quý giá của tỉnh Tuyên Quang cần được bảo vệ.