Phòng chống cháy rừng mùa hanh khô

Đã bước vào cao điểm mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu lơ là, bất cẩn trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Lực ...

Những cánh rừng FSC

Toàn tỉnh hiện có hơn 35.300 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, đứng thứ 2 toàn quốc. Trên những cánh rừng FSC người ta cảm nhận được sự khác biệt về ...

Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy rừng

Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, hoạt động ở trong rừng, ven rừng về phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định tại ...