,

Lâm nghiệp

Làm giàu từ kinh tế rừng

Những năm qua, công tác trồng rừng che phủ, trồng rừng kinh tế luôn được huyện Sơn Dương chú trọng và đẩy mạnh thực hiện. Việc phát triển kinh tế ...

Làm giàu từ rừng

Để phát triển kinh tế gia đình bền vững, ông Triệu Ngọc Mến, thôn Cây Sấu, xã Hợp Thành (Sơn Dương) đã đầu tư trồng rừng và chăn nuôi cá.

Bài ca vỡ đất

Hễ ở đâu trong thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ (Chiêm Hoá) có việc là ở đó có mặt của trưởng thôn Tòng Càn Tá, người bao năm nguyện “ăn cơm nhà vác tù và ...