,

Lâm nghiệp

Tân Mỹ nhiều hộ dân giàu lên từ rừng

Xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa) hiện có 7.159 ha đất tự nhiên, trong đó đất rừng 5.200 ha. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế lâm nghiệp, do đó, những năm ...

Kiểm soát keo chết héo ở phạm vi hẹp

Bệnh chết héo trên cây keo xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 và đang có xu hướng lan rộng ở tuổi cây từ năm thứ 2 đến năm thứ 4, trên diện tích ...

Sơn Dương bảo vệ rừng tự nhiên

Huyện Sơn Dương hiện có 12.927 ha rừng tự nhiên, thời gian qua, huyện chú trọng phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn, tăng tỷ lệ che ...