Kinh tế lâm nghiệp Tuyên Quang phát triển theo hướng bền vững

MT&ĐS – Với lợi thế tiềm năng về đất đai, rừng, nhân lực, phát triển kinh tế lâm nghiệp thực sự là điểm nhấn quan trọng, có đóng góp đáng kể trong cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp; đồng thời tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu lâm nghiệp là một phần của tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới.

Bước đột phá Cty Lâm nghiệp Tiền Phong

Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Thừa Thiên - Huế) đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tạo cây giống tốt ...