Gian nan giữ rừng nghiến cổ

Vùng rừng núi Na Hang có hàng nghìn cây nghiến cổ thụ. Có cây sống lâu bằng cả mấy đời người. Có được rừng quý đã khó, việc giữ gìn, bảo vệ còn khó hơn.

Tân An chú trọng phát triển kinh tế rừng

Xác định trồng rừng, phát triển kinh tế rừng là một thế mạnh của địa phương, người dân ở xã Tân An đã tập trung đẩy mạnh công tác trồng rừng theo ...