Xanh thắm những miền quê

Mùa xuân đến, những cánh rừng như được khoác lên màu áo mới. Những chồi non lộc biếc nhú lên đầu cành. Để có những khu rừng xanh thắm ấy là biết bao ...