Sơn Dương bảo vệ rừng tự nhiên

Huyện Sơn Dương hiện có 12.927 ha rừng tự nhiên, thời gian qua, huyện chú trọng phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn, tăng tỷ lệ che phủ rừng, từ đó tạo việc làm tại chỗ, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Diện tích rừng trồng gỗ lớn… còn nhỏ

Rừng gỗ lớn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao cho người trồng, còn có chức năng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc ...

Theo chân những người giữ Voọc

Anh Quan Văn Tuyển, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà (Lâm Bình), Trưởng nhóm Bảo tồn cộng đồng và lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm ...