Hàm Yên chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

TQĐT - Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nên nguồn tài nguyên rừng ở Hàm Yên được bảo vệ và phát huy tác dụng tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.