Mùa xuân là Tết trồng cây...

Cứ mỗi độ xuân về, các địa phương trong tỉnh lại nô nức thực hiện Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ năm 1960: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm ...

Phát triển công nghiệp xanh

Tuyên Quang có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm sản. Nền công nghiệp xanh này đã mang lại nhiều giá trị cho ...

Hàm Yên phát triển kinh tế từ rừng

Bên cạnh cây cam, cây chè và cây mía, thì cây gỗ rừng trồng là một trong 4 cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở huyện Hàm Yên. Thời gian qua, ...