Giữ rừng ở Khau Tinh

Khau Tinh nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng của huyện Na Hang. Trong những năm qua, Trạm Kiểm lâm Khau Tinh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm ...

Sinh kế dưới tán rừng đặc dụng Tân Trào

Những năm gần đây, việc giao đất, giao rừng cho người dân là một chủ trương lớn. Qua triển khai đã thấy tính ưu việt thực tiễn của nó. Tuy việc giao ...

Hệ thống cảnh báo cháy và phá rừng

Các em Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Bế Quỳnh Như trường THCS Trung Yên, Sơn Dương đã chế tạo ra “Hệ thống cảnh báo cháy và phá rừng” đạt giải Nhì tại Cuộc ...