Hòn Lau đổi mới

Tổ dân phố Hòn Lau, thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) - nơi có 90 hộ dân tộc Dao Quần trắng sinh sống từ những năm 1970 giờ đã đổi mới hoàn toàn. Những ...

Đẩy mạnh trồng cây gây rừng

Để đảm bảo công tác trồng rừng năm 2022, huyện Na Hang đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực phát dọn thực bì, chuẩn bị cây giống, phân bón, cán bộ ...