Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức tập huấn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và phòng cháy chữa cháy năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, trong tháng 10 năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang mở lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và phòng cháy chữa cháy cho 69 công chức Kiểm lâm.

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Vận dụng sáng tạo lý luận đổi mới của Đảng, trên cơ sở đánh giá, tổng kết điều kiện thực tiễn, Tuyên Quang đã định vị môi trường sinh thái là nguồn ...

Gian nan giữ rừng nghiến cổ

Vùng rừng núi Na Hang có hàng nghìn cây nghiến cổ thụ. Có cây sống lâu bằng cả mấy đời người. Có được rừng quý đã khó, việc giữ gìn, bảo vệ còn khó ...