Những thuận lợi trong trồng rừng vụ xuân

Năm 2019, toàn tỉnh có kế hoạch trồng mới 10.850 ha rừng, trong đó 10.500 ha rừng tập trung, còn lại là rừng cây phân tán. Đến thời điểm này, các công ty lâm nghiệp, người dân đã trồng được trên 1.500 ha, chủ yếu là các giống keo hạt ngoại nhập, keo lai mô và một số cây bản địa.

Lâm Bình Nhiều biện pháp bảo vệ rừng

Huyện Lâm Bình hiện có gần 70 nghìn ha rừng, trong đó có trên 43 nghìn ha rừng phòng hộ, gần 26 nghìn ha rừng sản xuất. Hạt Kiểm lâm huyện đã triển ...

Lâm Bình Nhiều biện pháp bảo vệ rừng

Huyện Lâm Bình hiện có gần 70 nghìn ha rừng, trong đó có trên 43 nghìn ha rừng phòng hộ, gần 26 nghìn ha rừng sản xuất. Hạt Kiểm lâm huyện đã triển ...