Bình Phú khai thác thế mạnh để phát triển

Bình Phú là xã đặc biệt khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chiêm Hóa. Trước đây tỷ lệ hộ nghèo của xã đứng “tốp” cuối huyện với trên 70%. Nhờ biết chọn hướng đi “trúng, đúng” mà kinh tế, xã hội của Bình Phú có bước “thay da đổi thịt”.

Hiệu quả những cánh rừng keo lai mô

Những năm gần đây, doanh nghiệp, người trồng rừng đã mở rộng diện tích trồng cây keo lai nuôi cấy mô với nhiều ưu điểm vượt trội, mở ra cơ hội làm ...

Hiệu quả những cánh rừng keo lai mô

Những năm gần đây, doanh nghiệp, người trồng rừng đã mở rộng diện tích trồng cây keo lai nuôi cấy mô với nhiều ưu điểm vượt trội, mở ra cơ hội làm ...