Tháo gỡ vướng mắc về đất đai sau sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp

Tiến độ sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đang đi vào giai đoạn nước rút. Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi đã hoàn thành cổ phần hóa, đây cũng là doanh nghiệp duy nhất ở phía Bắc hoàn thành cổ phần hóa. 4 công ty còn lại đang xây dựng các nội quy, quy chế và điều lệ hoạt động để khi phê duyệt thành công ty TNHH 2 thành viên, việc vận hành sẽ diễn ra thuận tiện.

“Thời điểm vàng” cho trồng rừng

Tháng 4 đến tháng 6 được coi là “thời điểm vàng” để trồng rừng khi đất đã có đủ độ ẩm cần thiết cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Hiện tại, ...

“Thời điểm vàng” cho trồng rừng

Tháng 4 đến tháng 6 được coi là “thời điểm vàng” để trồng rừng khi đất đã có đủ độ ẩm cần thiết cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Hiện tại, ...