Bài 2: Thay tư duy, đổi chất lượng

Phủ xanh đất trống bằng rừng trồng đã trở thành câu chuyện phổ biến với tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Lộc từ rừng, qua nhiều ...

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Với cơ chế chính sách, cách làm khoa học, bài bản, hiệu quả, Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng về phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đứng tốp đầu, ...