Công ty TNHH Lâm Nghiệp Chiêm Hóa chủ động hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa đã triển khai cụ thể kế hoạch trồng mới, chăm sóc cây năm một, năm 2, năm 3 đến 13 đội sản xuất trên địa bàn, tập trung triển khai thực hiện gieo ươm, chăm sóc cây giống đảm bảo chất lượng, rà soát, phát dọn thực bì phục vụ trồng rừng.

Đẩy mạnh trồng cây gây rừng

Để đảm bảo công tác trồng rừng năm 2022, huyện Na Hang đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực phát dọn thực bì, chuẩn bị cây giống, phân bón, cán bộ ...

Trồng cây gây rừng

Tết trồng cây đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ mùa xuân 1960. Hơn 60 năm trôi qua, thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây, ...

Trồng hơn 10.000 cây keo lai cấy mô

Sáng 14-2, Trại giam Quyết Tiến - Cục cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường Giáo dưỡng đóng trên địa bàn huyện Sơn Dương đã tổ ...

Đón Tết trong rừng

Núi tiếp núi trùng trùng điệp điệp, những cán bộ kiểm lâm vừa hít hà hơi xuân vương trên từng tán lá, vừa tranh thủ tuần tra, bảo vệ rừng. Tết này, ...