Chiêm Hóa tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân đóng vai trò quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy, thời gian qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được huyện Chiêm Hóa triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Tuyên Quang: Na Hang phòng cháy, chữa cháy rừng

Huyện Na Hang (Tuyên Quang) tập trung đẩy mạnh và tăng cường chỉ đạo các địa phương trong huyện, nhất là những địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt các ...

Nhịp sống nơi đại ngàn

Ở nơi màu xanh hút tầm mắt, cái tâm của người làng Khuổi Bốc, Bản Khẻ, Khuôn Nà, Minh Lợi, Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn sáng tỏ khi quyết ...

Tân An phát triển kinh tế lâm nghiệp

Xã Tân An (Chiêm Hóa) đã tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích đất lâm nghiệp lớn để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, từ đó tạo ...

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Làm tốt chính sách bảo vệ và phát triển vốn rừng trở thành nền tảng quan trọng để Tuyên Quang bứt phá, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong ...