Tuyên Quang trồng mới 10.500 ha rừng trong năm 2021

Chuẩn bị cho vụ trồng rừng 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các trung tâm, đơn vị, cơ sở tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, thực hiện phân kỳ đảm bảo cây giống sản xuất đến đâu, trồng rừng luôn đến đó, để hoàn thành kế hoạch trồng mới 10.500 ha rừng trong năm 2021.

Để rừng mãi xanh

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt ...

Ở trong bụng núi, ruột rừng

Ở xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) có những ngôi làng nằm lẫn mình trong dãy núi Cham Chu. Những ngôi làng như sống trong bụng của núi, ...