Sơn Dương tích cực trồng rừng

Thời điểm này, huyện Sơn Dương đang tập trung huy động nhân lực, vật lực thực hiện trồng mới, trồng rừng sau khai thác để phủ xanh đất trống đồi trọc. Theo kế hoạch, năm nay toàn huyện trồng 1.680 ha rừng sản xuất tập trung, 85 ha cây phân tán, trong đó diện tích rừng sản xuất sẽ trồng cây chủ lực là keo lai và bạch đàn.

Sơn Dương tích cực trồng rừng

Thời điểm này, huyện Sơn Dương đang tập trung huy động nhân lực, vật lực thực hiện trồng mới, trồng rừng sau khai thác để phủ xanh đất trống đồi ...

Ấm no từ trồng rừng

Những năm qua, Cấp ủy chính quyền xã Yên Hoa, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ...