Tín chỉ các-bon sự khởi đầu trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVII) về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 09/09/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) diễn ra cuộc họp trực tuyến thảo luận, trao đổi, tìm hiểu và xác định tiềm năng hợp tác trong thực hiện Dự án tín chỉ các-bon trong lĩnh vực bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Bứt phá rừng trồng keo lai nuôi cấy mô

Với ưu điểm cây chắc, năng suất, chất lượng gỗ cao, giống keo lai nuôi cấy mô đang khẳng định được ưu điểm vượt trội trên những cánh rừng ở Tuyên ...