Tuyên Quang - quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Rừng vừa là tài nguyên, vừa là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng, có khả năng tái tạo, là nguồn lực to lớn của đất nước, là yếu tố quan trọng bậc nhất giúp cải thiện môi trường sinh thái, tạo nguồn sinh thủy, phòng hộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh... Chính vì vậy, quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và của toàn dân, nhất là những người dân làm nghề rừng và sống gần rừng.

Bài 2: Thay tư duy, đổi chất lượng

Phủ xanh đất trống bằng rừng trồng đã trở thành câu chuyện phổ biến với tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Lộc từ rừng, qua nhiều ...

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Với cơ chế chính sách, cách làm khoa học, bài bản, hiệu quả, Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng về phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đứng tốp đầu, ...