,

Lâm nghiệp

Trải nghiệm rừng Tân Trào

Đến khu du lịch Tân Trào (Sơn Dương) ngoài những câu chuyện lịch sử hào hùng gắn với những năm kháng chiến của dân tộc thì trải nghiệm rừng là hoạt ...

Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng FSC

Tuyên Quang là tỉnh có diện tích rừng lớn. Với việc phát triển lâm nghiệp hiệu quả, đặc biệt là cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn ...

Chuyện những cây nghiến di sản

Tuyên Quang vừa vinh dự có 3 cây nghiến được công nhận Cây Di sản Việt Nam, 2 cây thuộc thôn Bản Bung, xã Thanh Tương (Na Hang) và 1 cây thôn Nà ...