Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tập huấn thí điểm chuyển giao vận hành và nhân rộng việc áp dụng hệ thống thông tin phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá tại Tuyên Quang

Ngày 12/11/2019, tại khách sạn Royal Palace thành phố Tuyên Quang, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức lớp tập huấn thí điểm chuyển giao vận hành và nhân rộng việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm, kỹ năng, phương pháp cập nhật số liệu báo cáo trên phần mềm; gắn kết giữa việc cập nhật, thu thập, tuy suất, quản lý, sử dụng số liệu theo dõi, giám sát Chương trình với số liệu thống kê ngành Lâm nghiệp.

Lớp tập huấn tại tỉnh Tuyên Quang

Tham gia khóa tập huấn có 50 học viên là đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, cán bộ đầu mối báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo và cán bộ tổng hợp báo cáo các huyện, thành phố, các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, các Hạt Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, Lâm Bình.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được Chuyên gia hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm, kỹ năng, phương pháp cập nhật số liệu báo cáo trên phần mềm; gắn kết giữa việc cập nhật, thu thập, truy suất, quản lý, sử dụng số liệu theo dõi, giám sát Chương trình với số liệu thống kê ngành lâm nghiệp. Trong quá trình tập huấn các học viên cũng được giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực hiện và tham gia ý kiến để hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững.

Việc triển khai áp dụng hệ thống thông tin phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ giúp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững từ trung ương đến địa phương được nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo độ tin cậy cao./.

Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục