Tập huấn mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông (ITWOOD) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình

Thực hiện nội dung ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang với Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 24/11/2021, tại Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, Trung tâm kinh tế Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)”, dự án do Chương trình FAO-EU-FLEGT, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ.

Thành phần tham gia tập huấn gồm có: ông Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Trung tâm Kinh tế lâm nghiệp Việt Nam; cán bộ chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang; Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Công Đa, Đạo Viện, Phú Thịnh và chủ rừng, chủ cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn.

Đoàn đi khảo sát thực địa tại các lô rừng trên địa bàn xã Phú Thịnh và Công Đa.

Tại buổi tập huấn, đoàn đã được đi khảo sát, thu thập thông tin cho tập huấn phương thức xác định khoảnh rừng và tạo lập hồ sơ điện tử cho giao dịch, thương mại cây đứng và gỗ của hộ gia đình trên địa bàn xã Phú Thịnh và Công Đa trên hệ thống iTwood. Bên cạnh đó, các giảng viên Trung tâm kinh tế Lâm nghiệp đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình. Đồng thời hướng dẫn thực hành: Đăng ký thành viên, truy cập hệ thống; nhập và xác nhận thông tin Quyền sử dụng đất, khoảnh rừng, lập hồ sơ gỗ, tách ghép hồ sơ gỗ, giao dịch gỗ và rừng, truy xuất nguồn gốc gỗ trên hệ thống iTwood.

Lớp tập huấn mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình

Trong thời gian 02 ngày tập huấn, các học viên đã hiểu rõ hơn và sử dụng thành thạo Hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình; khi hệ thống được triển khai sẽ tạo thuận lợi, dễ dàng hơn trong việc quản lý hồ sơ, giấy tờ, sổ sách cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục