,

Lâm nghiệp

Sơn Dương hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng năm 2021

Đến nay, huyện Sơn Dương đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2021. Toàn huyện đã trồng mới được trên 2.023 ha rừng, đạt 113,7% kế hoạch giao; sản lượng khai thác đạt 143 nghìn 371m3, bằng 85,85% kế hoạch.

Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo trồng rừng sản xuất theo hướng khai thác đến đâu, trồng mới đến đó, kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tập trung rà soát, hoàn thành sớm việc thiết kế diện tích trồng rừng. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chọn giống cây tốt, trồng rừng theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Để đáp ứng nhu cầu về cây giống, ngành nông nghiệp huyện đã tập trung kiểm tra, thống kê rà soát các vườn ươm trên địa bàn để hướng dẫn các chủ vườn ươm, gieo ươm đảm bảo tiêu chuẩn cung ứng cho người dân trồng rừng.

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục