Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang hướng dẫn thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Ất Mùi năm 2015.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015.
Để chuẩn bị tốt công tác Tết trồng cây năm 2015 trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang đã có văn bản hướng dẫn (văn bản số 169/SNN-LN ngày 27/01/2015), đề nghị ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát đủ quỹ đất trồng rừng theo kế hoạch được giao năm 2015 và xây dựng kế hoạch “Tết trồng cây” trên địa bàn các xã, thị trấn, cơ quan theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ
 tham ra trồng cây tết Giáp ngọ 2014.
 
Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức chuẩn bị cây, trồng cây tết. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố kiểm tra, nắm chắc số lượng cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn (hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 1,4 triệu cây giống đủ tiêu chuẩn phục vụ trồng cây tết). Sau khi trồng phải tổ chức chăm sóc, bảo vệ cây trồng sống tốt và giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ cụ thể ở từng địa điểm trồng cây.
Tổ chức phát động “Tết trồng cây” Xuân Ất Mùi vào ngày 24/02/2015 (tức ngày 06 tết Ất Mùi). Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những điển hình tổ chức, cá nhân tích cực tham gia “Tết trồng cây”.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đôn đốc các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, các Ban quản lý dự án cơ sở tập trung chuẩn bị các điều kiện để kịp thời trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất.
 
Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục