Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Tuyên Quang đã tham gia hướng dẫn và giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, tại thôn Nà Chang, xã Năng Khả, huyện Na Hang

Ngày 25/10/2014, Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Tuyên Quang do ông Triệu Đăng Khoa, Phó Giám đốc Quỹ làm trưởng đoàn đã phối hợp với Ban chi trả Dịch vụ môi trường rừng huyện Na Hang đến kiểm tra, giám sát việc chi trả DVMTR tại thôn Nà Chang, xã Năng Khả, huyện Na Hang.

Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Tuyên Quang
phát biểu tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình về chính sách Chi trả DVMTR

 
Căn cứ kết quả Điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích, đặc điểm các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo chủ quản lý, thuộc lưu vực Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và lưu vực Nhà máy thủy điện ICT-Chiêm Hóa, trên địa bàn xã Năng khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, ngày 25/10/2014 Ban Chi trả xã Năng Khả đã thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là hộ gia đình, tại thôn Nà Chang, xã Năng Khả, huyện Na Hang.
 

Ông La Văn Đường, Phó chủ tịch UBND xã Năng Khả, Trưởng Ban chi trả DVMTR xã 
hướng dẫn thực hiện thủ tục chi trả tiền DVMTR cho các hộ gia đình
Ban chi trả xã Năng Khả đã hướng dẫn và thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến tận tay người dân. Tới tham dự buổi chi trả có 50 hộ gia đình được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013, với số tiền là 5.873.700 đồng, số tiền của mỗi hộ gia đình được nhận tuy không nhiều, nhưng người dân cũng rất phấn khởi, vì từ nay rừng của các hộ gia đình còn nhận được giá trị cung ứng DVMTR cho Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và lưu vực Nhà máy thủy điện ICT-Chiêm Hóa.
 

Ông Quan Văn Tuệ Trưởng Ban chi trả DVMTR huyện Na Hang
 kiểm tra việc Chi trả DVMTR cho người dân
 
Việc chi trả tiền DVMTR cho các hộ gia đình đã thành công tốt đẹp đây là tiền đề, bài học để thực hiện chi trả DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình tại các thôn, bản tiếp theo trong chính sách chi trả DVMTR đối với các hộ gia đình của các xã có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 

Các chủ rừng hộ gia đình tại thôn Nà Chang, xã Năng Khả
 ký và nhận tiền chi trả DVMTR năm 2013
 
Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Tuyên Quang

 

Tin cùng chuyên mục