Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội thảo Khởi động Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam”

Chiều 30/01/2015, tại Hà Nội, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (Dự án DPFES).
Với mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm tích hợp vào hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS); đồng thời nâng cao năng lực thu thập, phân tích, xử lý thông tin nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
Giám đốc Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam chủ trì Hội thảo
 
Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chủ trì Hội thảo và các đại biểu đến từ các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp; Viện, trường, Ban quản lý dự án DPFES; Quỹ Bảo vệ và PTR các tỉnh; Nhà tài trợ TFF; Văn phòng Điều phối FSSP; Dự án: FORMIS, IPFES, GIZ, VFD và chuyên gia, tư vấn có liên quan; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang được mời tham dự và có ý kiến đóng góp trong diễn đàn Hội thảo.
Tại Hội thảo Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã giới thiệu tổng quan Dự án.
Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (Dự án DPFES) Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam dự kiến thực hiện trong 6 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 6 năm 2015).
Mục tiêu của dự án nhằm:
Tạo cơ sở dữ liệu về Chi trả dịch vụ môi trường rừng để tích hợp vào Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam (FORMIS);
Thiết lập được hệ thống quản trị thông tin (cập nhật, quản lý, sử dụng, kết nối và chia sẻ...) về Chi trả DVMTR vào FORMIS;
Tăng cường năng lực thu thập, phân tích, xử lý thông tin về Chi trả DVMTR cho cán bộ hoạch định, thực thi chính sách các cấp.
Trong Hội thảo cũng đã có nhiều ý kiến tham gia để thực hiện đạt các mục tiêu dự án đã đặt ra đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, thách thức để Ban quản lý dự án lưu tâm trong quá trình thực hiện như: Áp lực về thời gian, sự không đồng bộ về thông tin môi trường rừng, hệ số K hiện nay áp dụng ở các tỉnh cũng khác nhau...
Đây là một Dự án rất hữu ích nhằm góp phần quản lý, điều hành, thực hiện có hiệu quả chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.
Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục