Phúc Yên hướng tới phát triển rừng theo hướng bền vững

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình có tiềm năng, lợi thế phát triển lâm nghiệp, bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trồng rừng, những năm qua, nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực đầu tư trồng rừng lấy gỗ đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, môi trường rừng nhờ đó cũng được cải thiện.

Ông Chẩu Văn Tó, thôn Bản Tấng, xã Phúc Yên chia sẻ;  gần 10 năm nay gia đình ông đã tham gia trồng rừng với các loại cây keo, mỡ. Đến nay gia đình ông đã có trên 3ha rừng, một số diện tích chuẩn bị cho khai thác. Cùng với việc trồng, chăm sóc diện tích rừng của gia đình ông cũng thường xuyên vận động các hộ gia đình trong thôn tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, góp phần phát triển kinh tế gia đình.  

Phúc Yên có trên 13.570 ha diện tích có rừng, trong đó có trên 12.130 ha diện tích rừng tự nhiên và 1.436,8 ha rừng trồng. Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng, xã Phúc Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm, sử dụng đất rừng trái pháp luật. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời có hiệu quả việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 03 vụ vi phạm lâm luật, cụ thể: 02 vụ vi phạm về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển lâm sản; 01 vụ khai thác lâm sản trái phép. Công tác trồng rừng được nhân dân tích cực hưởng ứng, toàn xã đã trồng được 62,5 ha, đạt 102,4% kế hoạch năm (trong đó: rừng sản xuất 55,0 ha, trồng cây phân tán 7,5 ha); khai thác gỗ rừng trồng với diện tích khai thác 6 ha, đạt 60,0% kế hoạch, sản lượng 360 m3 đạt 22,3% kế hoạch, khai thác và sử dụng tre nữa tại chỗ 400 tấn, đạt 133,3% kế hoạch.

Nhiều hộ dân đã tự bỏ vốn để trồng rừng

Bên cạnh đó, xã Phúc Yên còn triển khai nhiều biện pháp thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng…tổ chức cho các hộ gia đình trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thành lập các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng ở 6/ 6 thôn bản đây là lực lượng nòng cốt tại các thôn, bản tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và tuần tra, kiểm soát, phát hiện và sử lý các tính huống xảy ra ngay tại thôn, bản. Duy trì và nhân rộng các xưởng chế biến gỗ tại địa phương, tạo đầu ra ổn định cho người dân. 

 Công tác trồng rừng năm 2020, Phúc Yên đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch năm

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Phúc Yên cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ rừng và phát triển rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với nhận thức, tập quán và điều kiện cụ thể của từng đối tượng. Khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có từ rừng, tạo ra các sản phẩm từ rừng sẽ là nguồn lực quan trọng trong chiến lược chuyển đổi mô hình kinh tế, phù hợp với nhu cầu, mục đích phát triển lâu dài, bền vững theo tinh thần chỉ đạo của huyện./. 

Trang thông tin điện tử huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục