Nhiều giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng

Được đánh giá là một trong 3 tỉnh có sản lượng gỗ lớn nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc, Tuyên Quang đang thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, đảm bảo giá trị thu được từ rừng tương xứng với tiềm năng, lợi thế.


Khu rừng của gia đình ông Nguyễn Phúc Thịnh, thôn Bờ Hồ, xã Kháng Nhật (Sơn Dương).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích rừng trồng gỗ nguyên liệu toàn tỉnh hiện có 122.124 ha, chiếm trên 23% sản lượng khai thác toàn vùng. Sản lượng gỗ keo bình quân 81m3/ha/chu kỳ 7 năm, trong đó điển hình có Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tuyên Bình đạt bình quân 94 m3/ha và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi đạt 84 m3/ha. 

Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, ngay sau khi có Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành đã xây dựng, thực hiện Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021. Một trong những giải pháp đầu tiên mà ngành thực hiện là quản lý chặt chẽ giống cây lâm nghiệp. Theo đó, đã tổ chức rà soát, hủy bỏ những nguồn giống kém chất lượng, hết năm 2018, 100% vườn cây đầu dòng được trồng bằng cây mô.

Trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 10 ha rừng giống chuyển hóa loài cây keo tai tượng, 19 ha rừng giống chuyển hóa loài cây lát hoa, 24 vườn cấp hom. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã công nhận 7,5 ha vườn giống chất lượng cao (thế hệ 2). Đồng thời, tỉnh đầu tư dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô với quy mô công suất 1,5 triệu cây giống/năm. Năm 2018, năm đầu tiên thực hiện hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, các địa phương trong tỉnh đã được hỗ trợ 1.031 ha rừng tập trung, năm 2019 tiếp tục hỗ trợ 1.079 ha rừng trồng bằng giống keo lai mô và keo tai tượng hạt ngoại. 

Tỉnh đã thí điểm phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tại 5 công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý, trong đó, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn 39,26 ha, chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn 24,8 ha. Đồng thời nghiên cứu chuyển hóa 20 ha rừng trồng gỗ lớn; ứng dụng kỹ thuật trồng 10 ha rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô; áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng 42 ha rừng gỗ lớn mọc nhanh bằng giống cây keo lai mô.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa bắt đầu thử nghiệm trồng 5 ha rừng keo gỗ lớn từ năm 2010. Đến năm 2016, công ty tiếp tục hợp tác với Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam thực hiện 3 ha gỗ mỡ theo hình thức trồng rừng gỗ lớn tại xã Ngọc Hội với mật độ 1.100 cây/ha. So với trồng rừng thông thường, mật độ khoảng 1.660 cây/ha, thì trồng rừng gỗ lớn mật độ ít hơn, năng suất gỗ sẽ cao hơn. Không chỉ thực hiện tại các công ty lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng khuyến cáo nhân dân đầu tư trồng rừng kinh doanh gỗ lớn bằng các loài cây trồng bản địa như lát, mỡ... Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh hiện đã có trên 40.000 ha rừng gỗ lớn. 

Để người dân yên tâm đầu tư trồng rừng, chuỗi liên kết trồng rừng từ cung ứng cây giống đến thu mua gỗ nguyên liệu đã được hình thành, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp chế biến lớn. Theo thống kê của ngành Nông nghiệp tỉnh, hiện có trên 90% diện tích rừng của các công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp được thực hiện theo hình thức liên doanh với hộ gia đình, sản phẩm khai thác được phân chia theo tỷ lệ góp vốn đầu tư và cung ứng cho các nhà máy, cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Công ty cổ phần nguyên liệu giấy An Hòa thực hiện chính sách hỗ trợ toàn bộ cây giống keo lai hom cho các hộ gia đình, cá nhân, trong 3 năm (2016 - 2018) đã thực hiện liên kết trồng 3.350 ha và cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng sau khi khai thác theo giá thị trường. Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang cũng thực hiện hình thức ký hợp đồng ứng vốn để đầu tư cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) và cam kết mua cao hơn giá thị trường từ 15 - 20%, trong đó công ty ứng vốn không lãi cho chủ rừng xây dựng chứng chỉ FSC, chủ rừng là doanh nghiệp sau khai thác trả vốn bằng mức chênh giá gỗ FSC so với gỗ thường (từ 15 - 20%), riêng hộ gia đình không phải hoàn lại vốn. 

Các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng đã góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp. Theo đó, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2018 đạt trên 1.054 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2015 - 2018 tăng 4,98%/năm. 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục