,

Lâm nghiệp

Na Hang cơ bản hoàn thành công tác trồng rừng

Theo kế hoạch năm 2019, huyện Na Hang trồng mới 650 ha rừng, trong đó có 600 ha rừng sản xuất, 50 ha cây phân tán. Thời điểm này, toàn huyện đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.
Cùng với bà con nhân dân trong xã, gia đình ông Vi Văn Thanh, thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp (Na Hang) đã hoàn thành công tác trồng rừng năm 2019 bằng giống cây mỡ. Nhận thức được lợi ích kinh tế từ việc trồng rừng đem lại, nên sau khi khai thác xong, ông đã chủ động dọn dẹp, cuốc hố và bắt tay ngay vào trồng mới. Ông Thanh cho biết, trong sản xuất lâm nghiệp quan trọng nhất là khâu chọn giống và chăm sóc cây sau khi trồng. Do vậy, ông đã sử dụng giống cây có nguồn gốc rõ ràng, trồng rừng được thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật, nên tỷ lệ cây sau khi được trồng luôn sống cao. Ngoài diện tích rừng đã trồng mới của gia đình, hiện tại ông đang tiến hành chăm sóc thêm 3 ha rừng đã trồng được 4 năm.


Song song với công tác trồng rừng, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Na Hang
cũng đang tiến hành chăm sóc diện tích rừng đã trồng

Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo trồng rừng sản xuất theo hướng khai thác đến đâu, trồng mới đến đó. Kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tập trung rà soát, hoàn thành sớm việc thiết kế diện tích trồng rừng. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hộ gia đình chọn giống cây tốt, trồng rừng theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân dân cách trồng, kỹ thuật chăm sóc, đảm bảo trồng đúng thời vụ; chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, bảo vệ chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng, chủ động cây giống, cuốc hố, phân bón, đảm bảo hoàn thành việc trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu về cây giống, ngành nông nghiệp huyện đã tập trung kiểm tra, thống kê rà soát các vườn ươm trên địa bàn để hướng dẫn các chủ vườn ươm gieo ươm đảm bảo tiêu chuẩn cung ứng cho người trồng rừng. Tính đến nay, toàn huyện đã trồng mới được trên 500 ha, đạt trên 85,7% kế hoạch.

Với sự chỉ đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự tích cực chủ động của của các ngành chức năng và bà con nhân dân trong công tác trồng rừng, tin tưởng rằng công tác trồng rừng năm 2019 trên địa bàn huyện Na Hang sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch.

Cổng TTĐT huyện Na Hang

Tin cùng chuyên mục