Lâm Bình tập trung triển khai công tác trồng rừng năm 2019

Để công tác trồng rừng đạt kết quả cao, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã trên địa bàn huyện Lâm Bình đang tập trung đôn đốc nhân dân phát dọn thực bì và chuẩn bị tốt các điều kiện cho niên vụ trồng rừng năm 2019.

Trong niên vụ trồng rừng 2019, xã Phúc Yên đăng ký trồng mới trên 81 ha rừng. Trong đó, trồng sản xuất tập trung là 73 ha, trồng rừng phân tán là 8 ha. Để đảm bảo về diện tích cũng như thời vụ trồng rừng, từ những tháng cuối năm 2018 xã Phúc Yên  đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn tập trung rà soát toàn bộ diện tích rừng đủ điều kiện trồng rừng đưa vào trồng rừng năm 2019. Đồng thời rà soát, thống kê diện tích rừng đủ điều kiện khái thác vận động nhân dân khai thác để triển khai trồng rừng mới. Phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống cung cấp giống cho nhân dân kịp thời, đảm bảo chất lượng. Hiện nay bà con nông dân đã phát dọn, xử lý thực bì được gần 50 ha, tiến hành trồng được trên 15 ha.

Bà con nông dân ở thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đang tập trung trồng rừng năm 2019

Những năm gần đây, trồng rừng đã trở thành một trong những nghề mang lại thu nhập cao cho nhân dân, góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn và giảm nghèo bền vững. Từ trồng rừng đã có nhiều hộ thu về hàng trăm triệu đồng sau mỗi vụ khai thác. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch đất trồng rừng nên vài năm trở lại đây diện tích rừng trồng ngày càng tăng, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của huyện cũng được tăng lên. Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2019 với tổng diện tích giao là 610 ha, trong đó, trồng rừng sản xuất là 560 ha, trồng cây phân tán là 50 ha. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ và UBND các xã trong huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kế hoạch trồng rừng, lợi ích kinh tế từ phát triển nghề trồng rừng, tổ chức hướng dẫn nhân dân cách trồng, kỹ thuật chăm sóc, đảm bảo trồng đúng thời vụ với từng loại cây trồng… Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ thiết kế khai thác, đăng ký khai thác và vận chuyển, tiêu thụ gỗ rừng trồng theo đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được: trên 91 ha, trong đó trồng rừng sản xuất do nhân dân tự bỏ vốn là 55 ha; trồng cây phân tán được 35 ha.  Cùng với công tác trồng rừng, UBND huyện Lâm Bình đã chỉ đạo sát sao công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng…

Các loại cây trồng chính được bà con đưa vào trồng là cây keo, cây mỡ và cây quế

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, cùng với nhận thức của người dân về phát triển kinh tế rừng ngày càng được nâng lên, tin rằng huyện Lâm Bình sẽ sớm hoàn thành công tác trồng rừng theo đúng khung thời vụ tốt nhất. Qua đó, góp phần duy trì và nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện./.

CC Kiểm lâm sưu tầm
Nguồn: Cổng TTĐT huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục