Lâm Bình bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn

Những năm qua, huyện Lâm Bình đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn; qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, tạo nguồn sinh thuỷ phục vụ cho sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Lâm Bình phát triển.

Nhân viên Ban Quản lý rừng Phòng hộ huyện phối hợp với Kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác kiểm tra, tuần tra rừng (Ảnh chụp tháng 4/2021)

Ban Quản lý rừng Phòng hộ huyện Lâm Bình là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng đầu nguồn. Hiện nay ban có 29 cán bộ nhân viên và có 9 trạm chốt quản lý bảo vệ và phát triển rừng với tổng diện tích gần 4 nghìn ha thuộc địa bàn 8 xã trên địa bàn toàn huyện. Để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra, ngay từ những tháng đầu năm 2021, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, tuần tra, kiểm tra, các khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh để truy quét các đối tượng có hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra các tuyến đường thường hay vận chuyển lâm sản nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đại diện các hộ gia đình tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, (Lâm Bình) ký cam kết luật bảo vệ phát triển rừng (Ảnh chụp tháng 4/2021)

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy cũng được Ban quản lý rừng phòng hộ thường xuyên chú trọng. Cụ thể trong 5 tháng đầu năm 2021 đơn vị tuần rừng được trên 200 lần với trên 700 lượt người tham gia. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổ chức tuyên truyền luật Lâm nghiệp năm 2017; được 37 cuộc với trên 2 nghìn người nghe. Phối hợp với UBND các xã, tổ chức cho gần 2 nghìn hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm luật Lâm Nghiệp.

Tuyền truyền luật bảo vệ rừng tại khu vực Bản Phủng, xã Khuôn Hà, (Lâm Bình) (Ảnh chụp tháng 4/2021)

Với những những kết quả đạt được, tin tưởng răng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong năm Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra, từ đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái đây là điều kiện quan trọng để Lâm Bình thu hút du khách du lịch đến với địa phương, qua đó giúp người dân trên địa bàn khai thác hiệu quả nguồn tài nguyền rừng theo hướng hiệu quả, bền vững.

Cổng thông tin điện tử huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục