Kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 12/3 đến ngày 13/3 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế tại tỉnh Tuyên Quang

Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam làm việc tại Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Tuyên Quang

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt nam đã tiến hành kiểm tra và làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình, Ủy ban nhân dân xã Thượng Lâm: Diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang là 135.780 ha (Lưu vực sông Gâm), chiếm 31,9% diện tích rừng toàn tỉnh, thực hiện chi trả cho 6.243 chủ rừng trên địa bàn tỉnh (05 chủ rừng là tổ chức; 25 Uỷ ban nhân dân cấp xã; 6.393 hộ gia đình, cá nhận). Dự kiến diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên 199.000 ha, chiếm 46,7% diện tích rừng toàn tỉnh. Kết quả Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với 100% diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng không dùng tiền mặt. Đối với các chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân các xã đã tiếp nhận, thanh toán nguồn chi trả DVMTR tại các ngân hàng chi nhánh Tuyên Quang; đối với chủ rừng là hộ gia đình thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch điện tử Viettelpay với số tài khoản đã mở trên 6.000 tài khoản, đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện rà soát và chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình đã thực hiện việc Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng và các hộ nhận khoán năm 2021 kế hoạch năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Thượng Lâm đã xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Khoản 4, Điều 70, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

Đoàn công tác kiểm tra rừng

Đoàn công tác đã phỏng vấn trực tiếp 03 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân đã nhận đầy đủ tiền DVMTR năm 2021 kế hoạch năm 2020 qua Viettelpay

Kết thúc chương trình làm việc và kiểm tra thực tế: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng đoàn công tác đã phát biểu và đã ghi nhận những việc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang đã làm được và đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các chủ rừng là tổ chức và Ủy ban nhân dân xã được Nhà nước giao quản lý bảo vệ rừng.

Bài, ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục