Kết quả chuẩn bị Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015.
Đến ngày 13/02/2015 toàn tỉnh đã bố trí được 148 địa điểm tổ chức tết trồng cây, trong đó 06 địa điểm tết trồng cây tập trung của huyện thành phố (riêng huyện Sơn Dương không có điểm trồng cây tập trung của huyện). Huyện Yên Sơn có lãnh đạo tỉnh cùng tham dự tết trồng cây Xuân Ất mùi năm 2015 tại địa điểm tập trung của huyện.
 
Hiện trường địa điểm chuẩn bị  tết trồng cây tập trung tại huyện Chiêm Hóa
 
Các huyện, xã đã ban hành kế hoạch thực hiện trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như con người, hiện trường trồng cây tết, cây giống phục vụ trồng cây tết.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Chi cục Lâm nghiệp tiến hành kiểm tra địa điểm chuẩn bị trồng cây tết. Qua kiểm tra tại hiện trường (kiểm tra tại 06 điểm tập trung của 06 huyện, thành phố) thấy vị trí dự kiến trồng cây tết tập trung đã được phát dọn sạch thực bì, đã cuốc hố trồng cây, chuẩn bị đầy đủ cây giống và đầy đủ các điều kiện cần thiết khác.
Công nhân Đội sản xuất 481, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chiêm Hóa Phát dọn thực bì, chuẩn bị Tết trồng cây Hố trồng cây tết
 

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn thành đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra. Một tiền đề để Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang diễn ra thành công.
Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục