Huyện Na Hang phổ biến tuyên truyền các biện pháp bảo vệ rừng và quản lý lâm sản cho chủ thuyền

Thực hiện Văn bản số 423/CCKL-TCTT&XDLL ngày 22/9/2020 của Chi cục Kiểm lâm về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Ngày 19/10/2020, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang đã gặp gỡ, trao đổi và tổ chức tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định pháp luật về biện pháp quản lý lâm sản với các chủ thuyền trên địa bàn quản lý.

Cuộc tuyên truyền đã nêu rõ các vi phạm trong vận chuyển lâm sản trái phép, chủ yếu nhất là loài cây phong lan; yêu cầu các chủ thuyền không vận chuyển lâm sản hay nhận hàng hóa lâm sản trái pháp luật và cây phong lan có nguồn gốc từ tự nhiên; các chủ thuyền kiểm tra hàng trước khi vận chuyển, nếu trong trường hợp phát hiện có lâm sản hay cây phong lan không có nguồn gốc hợp pháp thì kịp thời báo cho cơ quan kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để ngăn chặp kịp thời.

Công chức Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền cho các chủ thuyền

Sau tuyên truyền, các chủ thuyền đã nắm rõ hơn về các quy định pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục