Huyện Chiêm Hoá tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại Phú Bình

Ngày 23/10/2020, Ban chỉ đạo Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Chiêm Hoá đã tổ chức chỉ đạo diễn tập tại xã Phú Bình. Đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện, Hạt Kiểm Lâm huyện; các đồng chí trong khung tập xã Phú Bình.

Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phú Bình.

Cuộc Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phú Bình đư­ợc tổ chức qua 2 phần: Phần cơ chế diễn ra tại hội trường Nhà văn hóa xã và phần thực binh tổ chức tại thôn Khun Trại, xã Phú Bình. Theo đó, trong phần cơ chế, Ban chỉ đạo Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phú Bình sẽ tập trung thực hiện 02 vấn đề huấn luyện: Tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020, triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; Hội nghị chỉ đạo tổ chức hiệp đồng, Chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng tham gia ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. Trong phần 02, tổ chức thực binh, cuộc diễn tập sẽ sử dụng lực lượng tại chỗ thôn Khun Trại thực hành chữa cháy rừng; sử dụng lực lượng cơ động của xã phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. 

Các đại biểu tham quan diễn tập thực binh tại thôn Khun Trại, xã Phú Bình.

Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tổ chức tại xã Phú Bình là bài học kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, vai trò làm tham mưu của cán bộ chuyên môn, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Bình. Học tập được nhiều kinh nghiệm từ việc triển khai kế hoạch thực hiện, các biện pháp xử trí khi có cháy rừng xảy ra. Cuộc diễn tập đã thu hút đông đảo cán bộ, học sinh và nhân dân trong thôn Khun Trại và các thôn lân cận trên địa bàn xã đến theo dõi. Thông qua diễn tập góp phần đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền vận động nhân dân luôn có ý thức trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng,  biết được những nguy hại khi có cháy rừng xảy ra và có trách nhiệm cao hơn trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Các lực lượng tham gia chữa cháy và thực hiện các nội dung trong phần thực binh.

Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phú Bình năm 2020 đã đạt được mục đích, yêu cầu, ý định của Ban chỉ đạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện đúng với phương châm, kế hoạch đề ra và được đánh giá đạt loại giỏi. Cuộc diễn tập có vị trí và ý nghĩa rất quan trọng không chỉ giúp Cấp ủy, chính quyền xã Phú Bình kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương mà còn giúp Ban chỉ đạo ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện trên cơ sở thực tế có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai cho các địa phương khác thực hiện. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyền truyền, tạo sức lan tỏa rộng lớn tới nhân dân trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng với cấp ủy, chính quyền huyện làm tốt công tác phòng chống, kịp thời xử trí các tình huống khi có cháy rừng sảy ra trên địa bàn./.

Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hóa

Tin cùng chuyên mục