,

Lâm nghiệp

Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp cấp xã huyện Hàm Yên năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, từ ngày 29/10/2019 đến hết ngày 01/11/2019, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Minh Dân, Thành Long, Yên Lâm, Minh Hương tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã. Thành phần tham dự hội nghị gồm: lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, bản và công chức kiểm lâm viên phụ trách địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị tại xã Minh Dân

Tại các hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2019; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp được quy định tại Luật Lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.


Toàn cảnh Hội nghị tại xã Thành Long

Thông qua việc tổ chức Hội nghị, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tập huấn những kỹ năng cần thiết để đội ngũ cán bộ xã, Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, bản làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, các hộ gia đình và cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng./.

Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục