Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Chiều ngày 03/01/2020 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Bảo Anh – Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và toàn thể công chức thuộc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2020. Nội dung báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Lực lượng Kiểm lâm trong năm 2020. Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Bảo Anh - Quyền Chi cục trưởng cùng đồng chí Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở chủ trì thảo luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm năm 2019, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại cần khắc phục. Đồng chí đưa ra một số mục tiêu trong năm 2020, Chi cục cần quan tâm đến công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp; tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để các công chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật; triển khai các đề án, dự án lâm nghiệp theo đúng kế hoạch; tiếp tục quán triệt, làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ chính trị nội bộ, văn hóa công sở tại Chi cục, phát huy công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Đồng chí Nguyễn Bảo Anh – Quyền Chi cục trưởng phát động phong trào

 thi đua năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bảo Anh tiếp thu ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các đơn vị phải tập trung thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao; từ ngày 01/01/2020 xã Phú Lâm, Kim Phú và thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn sáp nhập vào thành phố Tuyên Quang, do vậy yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn thống kê, kiểm kê rừng và bàn giao địa bàn cho Hạt Kiểm lâm thành phố quản lý theo quy định; thời gian trước trong và sau Tết Nguyên đán các đơn vị cần làm tốt công tác tuần tra, truy quét, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng và phá rừng trái phép trên địa bàn tỉnh; các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần kịp thời đối với công chức, người lao động trong đơn vị, đặc biệt quan tâm đến các công chức, người lao động đang công tác tại địa bàn khó khăn./.  

Tin cùng chuyên mục