Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang.

Chiều ngày 06/01/2015, Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2015 của Chi cục Lâm nghiệp
 
Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015 có đồng chí Nguyễn Công Nông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Phạm Văn Toàn, Ủy viên BTV Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT cùng 15 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang.
Đồng chí Nguyễn Công Nông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Đ/c Phạm Văn Toàn, Ủy viên BTV Công đoàn ngành NN và PTNT dự Hội nghị.
 
Hội nghị đã nghe các dự thảo báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do lãnh đạo Chi cục và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trình bày.
Đồng chí Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đã đạt được trong năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các phòng chuyên môn của Chi cục đã tham gia thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được sau một năm công tác của tập thể công chức, viên chức, đoàn viên; đặc biệt đã tập trung phân tích kỹ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra năm 2015.
Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc Sở và đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ngành; được biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2014 và chỉ đạo những nội dung công việc trọng tâm năm 2015 của Chi cục Lâm nghiệp.
Đ/c Nguyễn Công Nông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phát biểu tại hội nghị
 
Tập thể lãnh đạo Chi cục, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và công chức viên chức, đoàn viên Chi cục Lâm nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo cấp trên và quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau:
 (1) Tham mưu chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng 13.500 ha rừng tập trung, khai thác  660.000 m3 gỗ rừng trồng theo kế hoạch được giao năm 2015.
(2) Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, cấp chứng chỉ rừng bền vững.
(3) Hoàn thành 100% các nhiệm vụ thuộc chương trình, kế hoạch công tác năm 2015 của Chi cục được Giám đốc Sở giao, trong đó tập trung tham mưu công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, hoàn thành Dự án đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2015-2020 và công tác thanh tra, kiểm tra theo chức trách, nhiệm vụ của Chi cục.
(4) Tổ chức Công đoàn thực hiện tốt Quy chế làm việc, thực hiện các qui định tại điều lệ Công đoàn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do cấp trên phát động.
Đ/c Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp phát biểu tại Hội nghị
 
Kết thúc hội nghị tổng kết, đánh giá công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015; Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp đã phát động thi đua quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, đoàn thể nhằm xây dựng cơ quan vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị toàn ngành năm 2015.
Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục