HỘI NGHỊ TẬP HUẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VÀ DỰ TOÁN CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tài Chính và Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh, tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, cho các tổ chức có rừng cung ứng DVMT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Hội nghị tập huấn được tổ chức để giúp các chủ rừng là tổ chức nhà nước, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, Ban chi trả tiền DVMTR cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án và dự toán chi tiền DVMTR năm 2013; nghiệm thu rừng cung ứng DVMTR năm 2014; và xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2015.
 

Ông Phạm Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
 phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Tham dự hội nghị tập huấn có ông Phạm Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ trì Hội nghị. Đại diện Sở Tài chính; Đại diện Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Quỹ; ông Ma Văn Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang; Giám đốc Trung tâm Điều tra, quy hoạch và thiết kế NLN Tuyên Quang và đại diện các tổ chức có rừng cung ứng dịch vụ môi trường cùng tham dự.

Tại Hội Nghị, ông Phạm Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát biểu khai mạc hội nghị và nêu vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống (bảo vệ đất, điều tiết nước, lưu giữ Các bon và giá trị cảnh quan của rừng, ngoài ra còn có các giá trị về an ninh quốc phòng, giá trị về đa dạng sinh học, giá trị lưu giữ, bảo tồn nguồn gen…).

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là một chính sách mới, nhằm huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ DVMTR, giúp đảm bảo cho người lao động lâm nghiệp có thêm thu nhập tại những khu vực có rừng cung ứng DVMTR cải thiện đời sống; và tiếp tục duy trì lao động bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là đảm bảo nguồn nước cho sản xuất điện, nước sạch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch…

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu tham dự được đại diện Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh, Sở tài chính phổ biến trao đổi các nội dung, về: Hướng dẫn xây dựng phương án và dự toán chi tiền DVMTR năm 2013 (Hướng dẫn số 2778/HDLS-TC-NNPTNT ngày 12/12/2014 của liên Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính); Hướng dẫn nghiệm thu bảo vệ rừng cung ứng DVMTR năm 2014 (Hướng dẫn số 2010/SNN-LN ngày 15/10/2014 của Sở Nông nghiệp); Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2015 (văn bản số 47/QBVR-KHTC ngày 08/10/2014 của Quỹ bảo vệ và PTR tỉnh).

 

Đ/c Bùi Thị Liên, Đặng Trần Hoài hướng dẫn xây dựng phương án và dự toán
 chi tiền DVMTR năm 2013


Hướng dẫn nghiệm thu bảo vệ rừng cung ứng DVMTR năm 2014
v
à hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2015
 
Trong hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh  chủ trì thảo luận, giải đáp các thắc mắc của các đại biểu trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các tổ chức tại địa phương.
 

Đ/c Nguyễn Văn Minh, Chủ trì thảo luận, giải đáp các thắc mắc của các đại biểuMột số đ/c phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR
.
 
Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh mục đích của hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp cho các tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh và giúp các cơ quan, đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh chi trả tiền DVMTR đến đúng đối tượng, đúng qui định. Đồng thời, đồng chí cũng kết luận và giao nhiệm vụ cho các tổ chức chủ rừng có thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng khẩn trương lập phương án và dự toán chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013; Nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng cung ứng DVMTR năm 2014 và Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2015 gửi về Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Tuyên Quang theo tiến độ quy định.

Hội nghị đã cấp phát tài liệu tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng các loại cho các đại biểu đến tham dự (Poster, tờ rơi, tạp chí, tài liệu…).

 

Phát tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền cho các đại biểu đến dự.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang
 

Tin cùng chuyên mục