Hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2022 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam

Sáng ngày 09/6/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6 đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, trưởng, phó các phòng chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR. Đồng chí Lý Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác 06 tháng đầu năm 2022

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đã thảo luận đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Lực lượng Kiểm lâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Xuân Bình - Chi cục trưởng đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục; đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các đơn vị phải tập trung thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao trong 06 tháng cuối năm, trong đó cần thực hiện nghiêm việc trực trạm chốt ở các đơn vị; tập trung làm tốt công tác bảo vệ rừng, công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng, phá rừng để làm nương rẫy trái phép, đẩy mạnh tiến độ trồng rừng và khai thác lâm sản trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được giao.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lý Xuân Bình đã phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023) với Chủ đề “Kiểm lâm gắn với rừng, tinh thông về nghiệp vụ, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đồng chí Lý Xuân Bình nhấn mạnh ngay sau Lễ phát động thi đua, mỗi đơn vị, chọn những nội dung thiết thực để phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua theo nhiệm vụ được giao; kịp thời biểu dương, khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đại diện các đơn vị trong toàn lực lượng Kiểm lâm ký kết giao ước thi đua.

Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục