Hội nghị bàn biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang

Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, chiều ngày 07/02/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2015.
 
Ông Lê Tiến Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội Nghị có Ông Lê Tiến Thắng, Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị; Đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài Chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Lâm nghiệp; Đại diện UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Hạt kiểm lâm (Ban quản lý dự án cơ sở), Các tổ chức sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Hội nghị đã nghe Chi cục Lâm nghiệp Báo cáo đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2015. Báo cáo nêu những thuận lợi trong triển khai kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh như: Sự quyết tâm, chủ động của các cấp, các ngành trong rà soát đối tượng trồng rừng, khai thác rừng và giao chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất lâm nghiệp cho các xã, các đơn vị triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi trên thì hiện nay còn có những khó khăn, vướng mắc trong trồng rừng, khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng ảnh hưởng đến triển khai kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2015 như đối tượng trồng rừng nhỏ lẻ, manh mún; việc quản lý cây giống đối với các hộ gia đình tự đầu tư gặp nhiều khó khăn; diện tích khai thác chủ yếu đối tượng hộ gia đình; giá thu mua nguyên liệu thấp…

Tại hội nghị các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp đã nêu quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Đồng thời, bàn thống nhất một số giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất lâm nghiệp 2015.

Kết luận hội nghị Ông Lê Tiến Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, công ty Cổ phần Giấy An Hòa và các đơn vị, tổ chức sản xuất lâm nghiệp như sau:
 
(1) Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đẩy nhanh việc rà soát đủ đất trồng rừng. Trên cơ sở rà soát quỹ đất: Kiểm tra lại việc giao kế hoạch đến thôn bản, đến hộ. Từ đó xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện, thống kê, báo cáo; Tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng đất lâm nghiệp đúng mục đích; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; cần xây dựng cơ chế phát động thi đua, khen thưởng; Tích cực phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác thu mua lâm sản, bán trực tiếp theo cơ sở chế biến; hạn chế thông qua nhiều đầu mối để giá mua nguyên liệu đến được nhiều nhất với các chủ rừng.

(2) Lực lượng Kiểm lâm các huyện, thành phố: Thống kê đầy đủ, kịp thời sản lượng khai thác rừng trồng, cây phân tán và tre nứa.

(3) Các đơn vị sản xuất lâm nghiệp: Tiếp tục làm tốt công tác trồng rừng, khai thác rừng, cung ứng cây giống trồng rừng đảm bảo chất lượng cho các đối tượng trồng rừng trên địa bàn huyện, tỉnh.

(4) Công ty Cổ phần Giấy An Hòa: Tiếp tục đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu; Triển khai thu mua nguyên liệu trực tiếp của người dân; Hỗ trợ thiết kế khai thác cho nhân dân để người dân biết được sản lượng khu rừng của mình.
 
Đến ngày 13/02/2015 toàn tỉnh đã rà soát được 8.257 ha đất trồng rừng tập trung (đạt 61,2% Kế hoạch) và chuẩn bị 14,141 triệu cây giống lâm nghiệp (trong đó có 2,167 triệu cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn)
Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang


 

Tin cùng chuyên mục