Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

Giai đoạn 2010 - 2016 toàn tỉnh trồng được 101.688 ha rừng tập trung, bình quân mỗi năm trồng trên 14.500 ha rừng, diện tích rừng do các hộ dân trồng chiếm 85%, diện tích do các tổ chức khác trồng chiếm 15%; năng suất rừng trồng của Tuyên Quang bình quân 70m3/ha/7năm, lợi nhuận bình quân khoảng 5 triệu đồng/ha/năm.

Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn chăm sóc rừng keo
theo mô hình cây gỗ lớn kết hợp với kinh doanh gỗ nguyên liệu giấy. Ảnh: TQĐT

Nguyên nhân năng suất rừng thấp là do cây giống gieo ươm từ hạt nội có năng suất không cao, người dân chưa áp dụng biện pháp thâm canh; công tác quản lý, bảo vệ rừng, chăm sóc rừng còn hạn chế, thiếu nguồn giống chất lượng cao cung ứng cho nhu cầu trồng rừng.

Để nâng cao năng suất, chất lượng giá trị, thu nhập cho người trồng rừng trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân vừa ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021.

Nghị quyết áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trồng rừng trên đất quy hoạch là rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, giống cây được hỗ trợ gồm cây Keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây Keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để trồng rừng sản xuất.

Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ cây giống trồng rừng phải đảm bảo các điều kiện: có từ 0,5 ha đất lâm nghiệp tập trung trở lên, thuộc quy hoạch trồng rừng sản xuất; phải đóng góp công lao động, vật tư, phân bón trồng rừng theo đúng quy trình kỹ thuật; có kế hoạch trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch phát triển rừng sản xuất, đã được Nhà nước giao, cho thuê, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có đơn đăng ký nhận hỗ trợ cây giống và có xác nhận của UBND tỉnh phê duyệt, nằm trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ cây giống trồng rừng được hỗ trợ bằng hình thức hỗ trợ 1 lần bằng cây giống, chi phí vận chuyển cây giống, chi phí thiết kế, chi phí quản lý dự án cho các hộ gia đình, cá nhân thông qua các Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp cơ sở với mức hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ 1 lần số lượng cây giống để trồng rừng theo mật độ quy định: đối với cây Keo lai mô: hỗ trợ 1.460 cây/ha, đối với cây Keo tai tượng hạt nhập ngoại: hỗ trợ 1.826 cây/ha.

Hỗ trợ chi phí vận chuyển cây giống đến trung tâm xã theo đơn giá được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.

Hỗ trợ 1 lần chi phí khảo sát, xác định vị trí, diện tích, ký kết hợp đồng trồng rừng : 50.000 đồng/ha và 10% chi phí quản lý trực tiếp.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021 nhằm làm chuyển biến căn bản, toàn diện nhận thức về việc sử dụng giống tốt trong sản xuất lâm nghiệp của người dân thông qua việc sử dụng giống cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao đời sống, thu nhập của người làm nghề rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục