,

Lâm nghiệp

Hiệu quả Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh trong phát triển kinh tế rừng ở Sơn Dương

Năm 2023, huyện Sơn Dương trồng rừng bằng giống keo lai mô tại 26 xã thị trấn với trên 775 ha. Sau khi triển khai thực hiện việc hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng, tăng thu nhập cho người trồng rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương nghiệm thu rừng trồng theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh.

Với điều kiện hỗ trợ người dân có đất trong quy hoạch phát triển rừng sản xuất, hoặc đất có rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng ổn định không tranh chấp diện tích từ 0,3 ha trở lên bà con nhân dân đăng ký để được hỗ trợ cây giống trồng rừng theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Năm 2023, đơn vị triển khai tại 26 xã thị trấn với trên 775 ha. Sau khi bàn giao, Hạt Kiểm lâm huyện đã phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cho các hộ gia đình đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương vận động người dân trồng rừng theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh.

Anh Triệu Hồng Vân, thôn Khuân Thê, xã Phúc Ứng cho biết: Anh đã nhiều năm gắn bó với rừng, có thu nhập ổn định từ kinh tế rừng. Được nhà nước hỗ trợ trồng cây giống chất lượng cao theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, gia đình anh mạnh dạn đưa giống keo lai mô vào trồng. Hiện 5,3 ha keo của gia đình anh phát triển tốt, dự kiến thời gian thu hoạch cũng rút ngắn hơn một năm so với giống keo cũ, trữ lượng gỗ nhiều hơn, giá trị kinh tế cũng cao hơn.

Chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đã mang lại hiệu quả tích cực, làm chuyển biến nhận thức về việc sử dụng giống tốt trong sản xuất lâm nghiệp của người dân, thông qua việc sử dụng giống cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, góp phần đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống của người dân.

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục