Hạt Kiểm lâm Sơn Dương giao giống cây lâm nghiệp hỗ trợ Nhân dân xã Thượng Ấm trồng rừng

Ngày 24-4, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương tổ chức giao cây giống lâm nghiệp hỗ trợ Nhân dân trồng rừng theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại thôn Thượng Ấm, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương.


Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương giúp dân trồng rừng. 

Tại đây, đơn vị đã bàn giao giống cây keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô cho hộ gia đình ông Phạm Mạnh Sử, đồng thời chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn, hỗ trợ trồng rừng đảm bảo quy trình kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả. Chi bộ Hạt Kiểm lâm phân công đảng viên, công chức tham gia trồng 0,8ha rừng cho hộ gia đình ông Phạm Mạnh Sử, theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.  Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết, Đề án của tỉnh, là dịp để cán bộ nâng cao nhận thức về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục