Hạt kiểm lâm Chiêm Hóa với công tác tuần tra bảo vệ rừng

Trong công tác bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, Hạt kiểm lâm Chiêm Hóa đặc biệt quan tâm đến công tác tuần rừng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm lâm luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.


Cán bộ Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa cùng các lực lượng xã Phúc Sơn tuần rừng trên địa bàn xã.

Xã Hùng Mỹ hiện có trên 5.290 ha rừng, trong đó có trên 4.500 ha rừng tự nhiên; độ che phủ rừng đạt trên 70%. Cuối năm 2016, anh Hoàng Trọng Thức được UBND xã Hùng Mỹ ký hợp đồng tuần rừng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã theo quyết định phương án quản lý bảo vệ rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Anh Thức đã chủ động tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; lập kế hoạch tuần tra, thường xuyên phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn, tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng đi tuần tra rừng, phát hiện diễn biến rừng và các mối đe dọa rừng trên thực địa; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR và báo cáo kết quả tuần tra; khi phát hiện vi phạm thiết lập hồ sơ và báo cáo kịp thời về UBND xã để chỉ đạo giải quyết… Anh Ma Đình Sắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ cho biết, với sự hoạt động tích cực của nhân viên tuần rừng đã góp phần để công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã được triển khai thực hiện đồng bộ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã.     

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa có tổng diện tích tự nhiên trên 127.000 ha, trong đó rừng và đất lâm nghiệp trên 105.000 ha, rừng tự nhiên trên 62.600 ha, rừng trồng trên 24.300 ha, độ che phủ rừng đạt trên 68%. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, trong công tác tuần rừng, Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa đã phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR. Chủ động nắm bắt thông tin về tình hình công tác bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng các tuyến tuần tra, kiểm tra rừng trong khu vực rừng được giao, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác rừng, bẫy, bắt động vật rừng trái pháp luật; tham gia công tác PCCCR; theo dõi, giám sát đa dạng sinh học trên các tuyến tuần tra rừng; thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ và phát triển rừng theo sự phân công…

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Chiêm Hóa cho biết, trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, nhân viên tuần rừng trên địa bàn huyện đã tuần tra, kiểm tra rừng được 2.204 lượt tại các Trạm kiểm lâm, chốt bảo vệ rừng, thường trực 24/24 giờ tại các chốt bảo vệ rừng thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Biến và thôn Tầng, xã Phúc Sơn; tuần tra rừng tại các khu vực Noong Cuồng, Phiêng Tạ, Khun Xúm, Tầng, Biến, xã Phúc Sơn; Lung Luề, Pắc Hóp, Khuổi Mòong, mã Lương, Khuổi Hóp, xã Linh Phú; khe Khuổi Loóng, thôn Bản Cham, Khuổi Hang, thôn Khuân Làn, xã Tri Phú; Đèo Nàng, xã Kim Bình; tham gia cùng công chức kiểm lâm kiểm tra, phát hiện 85 vụ vi phạm, trong đó hành chính 83 vụ, hình sự 02 vụ, thu giữ nhiều tang vật vi phạm và phạt tiền vi phạm hành chính trên 65 triệu đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2018, Hạt kiểm lâm Chiêm Hóa cũng thực hiện tuyên truyền trên 130 cuộc với trên 14.000 lượt người tham gia; trên 13.000 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ và PCCCR; thực hiện trên 800 lượt tuần rừng/14 nhân viên hợp đồng tuần rừng;  phát hiện 65 vụ vi phạm lâm luật, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 114 triệu đồng...

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, mục tiêu là bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; tuyên truyền các tổ chức, hộ gia đình đầu tư nguồn lực phát triển rừng sản xuất và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch diện tích rừng trồng theo chỉ tiêu kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện./.
 

Nguồn: Trang TTĐT huyện Chiêm Hóa
Tác giả:Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục