Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình

Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành khi có cháy rừng xảy ra, sáng ngày 3/11/2020, Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm hiếm cứu nạn huyện Lâm Bình đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; các cơ quan, ban, ngành của huyện Lâm Bình; Bí thư, Chủ tịch UBND 08 xã của huyện Lâm Bình; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐNH, UBND xã Phúc Yên huyện Lâm Bình và 253 người là lực lượng Kiểm lâm huyện Lâm Bình, dân quân, tổ đội bảo vệ rừng, cán bộ, y tế, nhân dân và các chủ hộ rừng,...

Khai mạc Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình

Khai mạc diễn tập đã quán triệt chỉ thị, công điện khẩn của cấp trên về ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; công bố quyết định bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 xã Phúc Yên; báo cáo tình hình cháy rừng mới nhất và triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Cuộc diễn tập được triển khai làm 2 giai đoạn, phần cơ chế và phần thực binh. Giai đoạn 1: tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng. Giai đoạn 2 là phần thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn gồm 2 nội dung: nội dung 1 sử dụng lực lượng tại chỗ của thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên thực hành chữa cháy rừng, cấp cứu người bị nạn; nội dung 2 sử dụng lực lượng của xã phối hợp với lực lượng tại chỗ thôn Phiêng Mơ sử dụng các phương tiện thực hành chữa cháy rừng, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. Kết quả cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Bình đánh giá đạt loại Giỏi.

Toàn cảnh buổi diễn tập

Sau buổi diễn tập đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong công tác ứng phó cháy rừng của Ban chỉ đạo, các Tổ đội quần chúng ứng phó cháy rừng; nâng cao năng lực trong chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, đồng thời nâng cao khả năng huy động, phối hợp giữa các lực lượng tham gia ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế theo phương châm 4 tại chỗ./.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục