,

Lâm nghiệp

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên năm 2019

Ngày 24/10/2019, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I đã tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên” cho 34 học viên là công chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên (lớp học khai giảng ngày 27/8/2019).


Toàn cảnh bế giảng lớp
“Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên”

          Thông qua lớp học, các giảng viên của trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát nông thôn I đã giới thiệu những kiến thức chung về quản lý nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, các nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi diễn biến rừng, bảo vệ và phát triển rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; giới thiệu một số các kỹ năng tiếp cận cộng đồng, lập kế hoạch, soạn thảo văn bản, viết báo cáo, tuyên truyền và vận động quần chúng tham gia bảo vệ và phát triển rừng,... Cuối khóa, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó có 07 học viên xếp loại giỏi, 24 học viên xếp loại khá và 03 học viên xếp loại trung bình, có 4 học viên được nhà trường tặng giấy khen.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đã lĩnh hội được những kiến thức mới, nội dung cơ bản của pháp luật về lâm nghiệp, giúp học viên hiểu rõ hơn về ngạch kiểm lâm viên; đồng thời nâng cao về nhận thức, vận dụng các kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Chi cục Kiểm lâm

Tin cùng chuyên mục