Tuyên Quang hướng tới phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững

Tuyên Quang hiện là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về độ che phủ của rừng với tỷ lệ che phủ trên 65%. Để phát huy thế mạnh, Tuyên Quang đã và đang thực hiện nhiều chính sách, cơ chế phù hợp, góp phần đưa kinh tế lâm nghiệp phát triển nhanh và giúp nâng cao đời sống của người trồng rừng...

Bảo vệ những cánh rừng đặc dụng

Những cánh rừng đặc dụng với nhiều loài gỗ quý hiếm hàng trăm năm tuổi là tài sản quý giá của tỉnh Tuyên Quang cần được bảo vệ.