,

Chăn nuôi

Mô hình hỗ trợ hộ nghèo nuôi gà phát triển kinh tế

Mô hình hỗ trợ hộ nghèo hộ nghèo nuôi gà thả vườn triển khai thi điểm tại xã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2022, trên địa bàn huyện Yên Sơn đã góp phần giúp hộ nghèo được tiếp cận khoa học kỹ thuật, dần thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ, sang chăn nuôi quy mô đàn, tạo việc làm, tăng thu nhập, hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Nhữ Khê là một trong những xã được huyện Yên Sơn lựa chọn về đích xây dựng nông thôn mới năm 2022. Để giúp cho hộ nghèo ở đây có cơ hội, điều kiện phát triển kinh tế, giữa tháng 9, Phòng thương binh và Xã hội huyện đã triển khai Mô hình hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi gà ri thương phẩm thả vườn, có 16 hộ tham gia, mỗi hộ được hỗ trợ 100 con gà giống 5 đến 7 ngày tuổi, thức ăn giai đoạn I (nuôi úm gà con) thuốc bệnh, thuốc phòng bệnh. Trước khi nuôi các hộ được cán bộ khuyến nông tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, trong quá trình nuôi cán bộ khuyến nông, phối hợp với hộ chăn nuôi tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi đàn gà sinh trưởng và phát triển. Bà Đặng Thị Nga, thôn 5, một trong những hộ nghèo được dự án hỗ trợ 100 con gà giống 7 ngày tuổi, hỗ trợ cám, thuốc bệnh và thuốc phòng bệnh. Sau hơn 2 tháng nuôi, đán gà phát triển tốt, trọng lượng bình quân một con gà đạt 1,2 kg trở lên.

Đàn gà dự án 2 tháng tuổi của gia đình ông Giàng A Lù, thôn Cây Thị xã Nhữ Khê

Cũng như bà Ngà, gia đình ông Giáng A Lù, thôn Cây Thị, một trong những hộ nghèo do thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật chăn nuôi, gia đình không dám đầu tư chăn nuôi, được Dự án tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 100 con gà giống, cám, thuốc bệnh và thuốc phòng bệnh, gia đình rất phấn khởi thực hiện chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, đán gia phát triển tốt.

Dự án không chỉ đơn thuần hỗ trợ gà giống, vật tư chăn nuôi mà quan trọng hơn là hướng tới nâng cao nhận thức cho người dân trong qua trình đẩy mạnh chăn nuôi, một trong những thế mạnh của địa phương, tạo việc làm cho người lao động nhất là hộ nghèo, thay đổi cách nghĩ, cách làm nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, xóa nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu XDNTM trên địa bàn.

Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục