Cảnh báo hoạt động mua bán hoa lan

Công an tỉnh vừa có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc phối hợp phòng, ngừa hoạt động phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến chuyển nhượng, mua bán hoa lan trên địa bàn tỉnh.