Lâm Bình tạo nguồn vốn cho người dân phát triển sản xuất

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo, thời gian qua, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; vận dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án giúp người dân phát triển các mô hình hiệu quả.

Xã Phúc Yên hiện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Để giúp người dân thoát nghèo, những năm gần đây, xã Phúc Yên đã tạo mọi điều kiện giúp hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như nguồn vốn Chương trình 30a, 135, cho vay vốn mua bò luân chuyển… Hiện tổng dư nợ các nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên địa bàn xã đạt hơn 15 tỷ đồng với 440 hộ vay.

Chị Phùng Thị Mãn, thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên chăm sóc trâu của gia đình.

Ông Triệu Kim Minh, Trưởng thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên cho biết, thôn có 121 hộ, 540 nhân khẩu chủ yếu dân tộc Dao, thôn hiện còn 90 hộ nghèo. Hàng năm, thôn đều nhận được hỗ trợ từ các chương trình, dự án phát triển sản xuất, giảm nghèo. Trong đó, năm 2020 thôn có 15 hộ được hỗ trợ mua máy thái thức ăn chăn nuôi, trị giá 150 triệu đồng. Từ nguồn vốn Chương trình 30a, thôn có 3 hộ nghèo được hỗ trợ tiền mua trâu sinh sản. Với nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hộ đầu tư chăn nuôi bước đầu có hiệu quả. Gia đình ông Lý Giào Hin nuôi 12 con trâu, bò; hộ ông Lý Văn Lụ chăn nuôi 14 con trâu, bò. Hiện thôn có gần 300 con trâu, bò. Đây là hướng đi phù hợp, mở hướng thoát nghèo cho người dân trong thôn thời gian tới.

Năm 2018, gia đình chị Phùng Thị Mãn là hộ nghèo thôn Phiêng Mơ được vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng với vốn đối ứng gia đình chị mua 1 cặp trâu sinh sản. Đến cuối năm 2019 trâu đẻ 2 nghé con, vừa rồi gia đình bán 2 con trâu giống thu hơn 30 triệu đồng, từ đó gia đình có tiền xây dựng nhà mới, có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, huyện Lâm Bình đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phương tiện sản xuất, khoa học kỹ thuật, tín dụng ưu đãi, liên kết tiêu thụ sản phẩm... Hiện tổng số dư nợ các chương trình cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt hơn 291,6 tỷ đồng với 5.957 hộ được vay vốn, từ năm 2018 đến nay từ nguồn vốn này đã giúp hơn 1.200 hộ thoát nghèo.

Bên cạnh chính sách tín dụng ưu đãi, huyện còn triển khai hiệu quả các hợp phần hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã và các thôn đặc biệt khó khăn theo vốn của Chương trình 135. Năm 2020, huyện Lâm Bình thực hiện 7 dự án hỗ trợ sản xuất đa dạng sinh kế thuộc Chương trình 135 với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng cho 224 hộ thụ hưởng. Các dự án thực hiện chủ yếu là chăn nuôi trâu, dê sinh sản, nuôi lợn thịt, mua máy nông nghiệp đa năng…

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, huyện Lâm Bình được hỗ trợ 150 triệu đồng cho 17 hộ vay phát triển chăn nuôi bò và lợn đen sinh sản. Từ Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh giai đoạn 2016-2020, huyện Lâm Bình nhận được 13 đợt hỗ trợ với tổng số 830 con trâu, trong đó có 741 con trâu sinh sản và 89 con trâu đực giống. Riêng năm 2020, Lâm Bình có 10 hộ dân tại 2 xã Hồng Quang và Bình An được vay vốn chăn nuôi trâu sinh sản và chăn nuôi trâu đực giống với tổng số tiền hơn 410 triệu đồng. Năm 2020, từ Chương trình 30a thực hiện 27 dự án tại 8/8 xã với 903 hộ được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Ngoài ra, từ dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ hàng năm, huyện Lâm Bình chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết như chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ sản xuất cho người dân theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực đầu tư cho sản xuất; hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục