Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất và giải pháp tiêu thụ cam

Sáng ngày 27/9, huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất, tiêu thụ cam niên vụ 2020 – 2021 và các giải pháp tiêu thụ cam niên vụ 2021 - 2022.
Video không hợp lệ

Tin cùng chuyên mục