Hàm Yên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Ngày 18-10, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hàm Yên về việc triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Báo cáo của UBND huyện Hàm Yên, thực hiện các đề án, kế hoạch của tỉnh, huyện đã tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, dành nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Huyện đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp gồm 3 cây chủ lực là cam gần 7.000 ha, chè 2.150 ha, gỗ rừng trồng; phát triển chăn nuôi 3 con chủ lực gồm vịt bầu, trâu, cá sông Lô. Bên cạnh đó, huyện phát triển một số sản phẩm tiềm năng như chanh tứ quý, bưởi, thanh long… gắn với chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" để tập trung phát triển liên kết thành chuỗi giá trị. Đến nay, huyện đã có sản phẩm cam sành Hàm Yên có chỉ dẫn địa lý, 7 sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, 1 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 5 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của huyện lớn nhất tỉnh với 20 liên kết sản xuất nông nghiệp nông thôn, trong đó 16 liên kết trồng trọt, 4 liên kết chăn nuôi; 3 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu làm rõ những chỉ tiêu kế hoạch, đề án phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa của tỉnh triển khai trên địa bàn huyện, tập trung vào các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm; phát triển lâm nghiệp bền vững với các tiêu chí cụ thể như quy hoạch diện tích rừng gỗ lớn, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, mô hình du lịch sinh thái rừng, củng cố đổi mới kinh tế tập thể, giải pháp tiêu thụ nông sản, thực hiện mở rộng diện tích nông nghiệp tốt, nông nghiệp VietGap, hữu cơ..

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hàm Yên, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các xã cho rằng sản xuất nông nghiệp của huyện đã đạt được nhiều thành quả. Song để phát triển bền vững cần phải tổ chức lại sản xuất, trong đó liên kết là yếu tố hàng đầu, các hợp tác xã, hộ sản xuất phải thực hiện liên kết theo chuỗi từ cung ứng vật tư đầu vào đến sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm; tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, có lợi thế cạnh trạnh…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp của huyện đã phát triển theo hướng hàng hóa, tuy nhiên tính liên kết chưa bền vững và chưa tạo ra chuỗi giá trị lớn tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Huyện triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn còn chậm...

Để nông nghiệp phát triển bền vững, đồng chí yêu cầu huyện Hàm Yên cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh đã ban hành; cơ cấu lại tổ chức sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; quan tâm phát triển mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ liên quan đến các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh như: Cây cam sành, chanh tứ quý, thanh long chè, gỗ rừng trồng. Huyện tăng cường phối hợp với các ngành kết nối tiêu thụ sản phẩm, nông sản đặc sản của huyện…

Bên cạnh đó, xây dựng, phát triển các sản phẩm theo tiêu chuẩn; thực hiện công tác dự báo, dự tính đầu vào, đầu ra của sản phẩm tránh tình trạng mất cân bằng cung cầu; mở rộng diện tích rừng FSC, rừng gỗ lớn, trồng dược liệu dưới tán rừng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông, lâm, thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững... giữ vững vị trí huyện đi đầu về sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa; tạo chuyển biến rõ nét về nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện Hàm Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục